Conceptie

Biologisch- en Spiritueel Proces

Op biologisch vlak zijn er levende zaadcellen, een eitje, en een plekje in de baarmoeder nodig om een bevruchting plaats te laten vinden. Voor deze stap vindt er ook een ander proces plaats.

 

Tijdens het proces van de conceptie gebeurt er al heel veel. Er is een binnenkomende ziel met een gevulde rugzak aan onverwerkte zaken en een thema. Er is een vader met eigen achtergrond en een moeder met eigen achtergrond. De rugzak die de ziel meeneemt naar de aarde wordt verder gevuld met de energie en overtuigingen van beide ouders.

 

Als ziel sluit je dus aan op het energetisch veld van drie zielen: je vader, je moeder en jezelf. De uitgekozen ouders en de situatie waarin jij jouw thema’s wilt uitwerken en je levenslessen wilt leren, sluit vaak ook al op de 1 of andere manier aan bij de wijze van conceptie. De ziel verbindt zich dus niet alleen met de aanwezige zielsenergie, maar ook het lichaam waar je je mee verbindt heeft een geschiedenis waar je jezelf mee verbindt: de voorouderlijke energie in de fysieke lijn.

 

De 2 eerste cellen waar je jezelf mee verbindt, man/vrouw vader/moeder, hebben vaak beide andere basisovertuigingen. In het dagelijks leven kun je dit soms voelen als een tweestrijd in jezelf. Dit heeft zijn invloed en uitwerking op het man/vrouw zijn in jezelf. Tegenstrijdige basisovertuiging kunnen zijn; schaamte/genot, liefde/lust, ik mag er zijn/ik mag er niet zijn, het leven is leuk/het leven is waardeloos, enzovoorts.

 

De energie van de ouders, de aanleiding van de conceptie, de wijze van conceptie, en de gevoelens die ermee gepaard gaan, beïnvloeden de energie en hebben invloed op jou als incarnerende ziel naar de aarde. Onverwerkt trauma, wat aanwezig is bij de ouder of beide ouders, geeft een extra stempel als jij hun leven en tevens jouw ruimte binnenkomt. Deze energie laat een blauwdruk (stempel) achter in jouw systeem.