Incarneren van de Ziel

In wezen zijn wij heel. Wij zijn puur en zuiver. Wij zijn een bron van onvoorwaardelijke liefde en komen ter wereld om ons aardse bestaan vorm te geven. 

 

Vanuit het verlangen onszelf te ontwikkelen als ziel komen wij naar de aarde. We zoeken boven onze ouders uit, het gezin, de situatie, en alles wat resoneert met hetgeen wij willen leren. We nemen ons eigen rugzakje mee en sluiten aan op het energetische veld van onszelf, onze moeder en onze vader. Beide dragen zij hun eigen basis en geschiedenis met zich mee. Het veld van de voorouderlijke lijn. 

 

Ook ons fysieke lichaam draagt een geschiedenis met zich mee. Het leven is een reis en begint al ver voor onze geboorte. De ziel is omgevings- ervarings- proces bewust, dit is iets waar we met zijn allen bewust bij stil mogen staan. Zo krijg je al imprints mee voor je fysiek ter wereld bent gekomen.

Wanneer de ziel kiest om de reis naar een fysiek lichaam op aarde te maken is de ziel al langer aanwezig en in nabijheid van de ouders.


Dit gebeurd via het energetisch veld waarop het kindje aansluit en verder aan wil sluiten. In deze tijd staan we daar steeds bewuster bij stil, en dat is fijn! Bewustzijn en stilte rondom de processen van zwanger worden en zwanger zijn is van groot belang. 

Vanuit de Ziel gezien

Je kiest zelf het moment wanneer je klaar bent de stap naar aarde te maken. Eerst omgeef je jezelf in- en om het energieveld van je aanstaande ouders heen en ben je vooral aanwezig in het energieveld; de aura, van o.a. je moeder. Je fysieke lichaam krijgt vorm binnen haar organisme en ontwikkelt zich steeds verder in de baarmoeder, zodat je deze stap voor stap kunt gaan bewonen. Na de 9 maanden, met vooraf al reeds ervaren stappen, volgt de fysieke geboorte en kom je op aarde.

De Geestelijke Wereld

Als ziel in de geestelijke wereld neem je de beslissing om naar de aarde te komen. Dit gebeurt vanuit het verlangen jezelf als ziel te ontwikkelen. Met andere wijze zielen en je gidsen heb je het thema van je volgende leven helder gemaakt om deze op aarde, binnen de gekozen omstandigheden en het gekozen gezin, verder uit te werken en vorm te geven.

 

Zo kies je boven je eigen ouders uit, de situatie die past bij wat jij wilt leren, en maak je kennis met alles wat voor jou op dat moment resoneert. Je kiest zelf wanneer het jouw moment is om de volgende stappen te nemen en wordt hierbij o.a. begeleid door jouw gids die meekomt in de energie naar de aarde.

 

Als ziel reis je door de verschillende lichtsferen en lichtwerelden heen en kom je verschillende treden tegen. Om de reis vanuit de geestelijke wereld naar de aarde te maken en deze stap te overbruggen maak je gebruik van je astrale lichaam. Hierin zetelt je bewustzijn en liggen je levensopdrachten en plannen opgeslagen.

 

Als binnenkomende ziel, zul je jezelf dus eerst met het astrale lichaam (*) verbinden, daarna met het etherlichaam (*) en als laatste met je fysieke (*) lichaam. Wanneer je jezelf als ziel met een lichaam verbindt, gebeurt dit niet met de volledige energie, maar blijft er een gedeelte “thuis”.

Levensopdracht

Je lichaam en geest krijgen vorm in overeenstemming met je levensopdracht. Je hebt je kwaliteiten, maar ook je beperkingen, welke je nodig hebt voor jouw gekozen levensopdracht. Je lichaam is perfect in zijn imperfectie, ook als dat op aarde soms niet zo voor jou voelt. Door contact te maken met de diepere lagen van jezelf, kun je de boodschap die hierbij past ervaren. In verbinding met jezelf ben je in verbinding met jouw levensplan en zul jij je weg op aarde vinden.

 

Wanneer je wordt geboren verdwijnt alles vaak achter de sluier van vergetelheid, maar op onbewust niveau zijn we ten allen tijden aangesloten op de bron van alle wijsheid en alle kennis. Via deze bron hebben we toegang tot ons levensplan. Soms voelen we ons van tijd tot tijd afgesneden van onszelf, van onze roeping, en gaan we opnieuw opzoek zijn naar onze levensopdracht.

 

Je vindt herkenning als je handelt vanuit het contact met jezelf, je hart, je intuïtie en als je luistert naar je innerlijke stem. Je weet het en je voelt het wanneer je goed zit en meegaat op de flow van het leven; jouw leven. Hierbij kun je de hulp van jouw gids gebruiken en raadplegen. Ieder heeft zijn eigen gids mee naar de aarde, die ons ten allen tijden bijstaat en in welke omstandigheden ook; van je houdt.

 

Ons doel op aarde is; onze leerlessen te leren, te groeien in wie wij zijn, onszelf te ontwikkelen door de vele levens heen, liefde te ervaren tot in het diepste wezen van ons werkelijke zijn, deze liefde ook werkelijk en vrij te laten stromen, de verbinding te ervaren die oneindig is, ons innerlijk licht te laten stralen tot we 1 zijn met het groter geheel.

Levenslessen

De weg die je kiest als ziel en de weg die je daarbij aflegt, is zeker niet altijd de gemakkelijkste weg. Je hebt immers je lessen te leren en deze in te zien, zodat je kunt groeien in bewustzijn. Ga je de voorgenomen- en aangeboden lessen op je pad niet aan, dan zullen deze keer op keer terugkomen tot je ze wel aanpakt en inziet. Vaak komen de lessen dan nog duidelijker en heftiger op je pad, zodat je er op een gegeven moment niet meer omheen kunt om zodoende het contact met je innerlijke zelf te herstellen en de voorgenomen lessen alsnog aan te gaan. Hoe en wanneer je dit doet is jouw vrije keuze; je hebt altijd je eigen vrije wil.

 

Elk kind, elke ouder, elke broer/zus, vriend/vriendin, collega, wie dan ook, neemt evenals jijzelf zijn/haar eigen levenslessen mee naar de aarde. Ieder is uniek, en tevens zijn we allen 1. Als je hier bewust mee omgaat, zul je zien en ervaren dat je van elk contact en elke gebeurtenis iets kunt leren. Als ouder zijnde kun je, als je bewust leeft en omgaat met hetgeen jouw kind weerspiegeld, leren wat hij/zijn komt brengen binnen het gezin en jezelf tevens gewaarworden waar jouw groeipunten liggen.

De Ziel

De ziel, het zelf is eeuwig. Wij zijn eeuwige wezens met een onbegrensde vrije wil. De persoonlijkheid die we in elk ander leven aannemen is in wezen een deel van ons totale multidimensionale zelf of ziel. Ons multidimensionale zelf verblijft in éénheid, net als de schepper, en is vrij van o.a. ruimte, tijd en dualiteit. Het zelf, de ziel is eeuwig, blijvend, onaantastbaar en vrij in al haar mogelijkheden.

 

Onze ziel, of multidimensionale zelf is een uiting van de Bron, van God, het All, dat Ene; hoe je het ook wilt noemen; het eeuwige scheppende principe. We zijn zelf de medescheppers die ervoor kiezen delen van onszelf, ons licht, neer te zetten op aarde of andere dimensies en planeten ter bevordering van onze ervaring en groei die het Groter Geheel ten goede komt. In de Bron zijn we allen 1. Je kunt de ziel, of het zelf zien als een zon (de ziel) die haar licht laat schijnen door verschillende lenzen (persoonlijkheden) heen welke zijn vorm aanneemt in lichaam hier op aarde.

(*) Astraal Lichaam:

 

Een andere benaming voor het astraallichaam is het astrale lichaam of geestlichaam. Het astraallichaam is de vierde laag van de aura. Een aura is een energieveld dat volgens esoterische stromingen ieder mens en ander levend wezen zou omgeven.  (- tekst weggelaten -). In de parapsychologie wordt het astrale lichaam gezien als een fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. Het astraallichaam wordt ook wel het emotionele deel van de mens genoemd. Hierin bevinden zich de gewaarwordingen, gevoelens, impulsen, herinneringen en belevingen van de mens. Het astraallichaam wordt gezien als het lichaam dat de vorming van de zintuigorganen zoals de oren en ogen bewerkstelligt en ook het spierstelsel waardoor mensen kunnen bewegen. Doordat dit deel niet verbonden is met de aarde kan het astraallichaam zich losmaken van de aarde en kan het uittreden.

 

(*) Etherlichaam: Blauwdruk voor onze fysieke vorm, emotioneel lichaam en geestelijk lichaam.

 

Het etherlichaam is drager van de erfelijkheid. De erfelijk­heid is dat wat ons aan de aardse levensstroom bindt. Daar heeft het etherlichaam zich aan te houden. Dat is voor de architect een deel van zijn problemen met het 'materiaal'. Hij moet zich met een bepaald materiaal tevredenstellen (de ouderlijke genen, de chromosomen, enz.). Het etherlichaam past zich aan de fysieke en etherstructuren van de ouders aan, wanneer er een individualiteit tot belichaming wil komen. Maar voorafgaat bij de mens: de keuze van de ouders in het voorgeboortelijk bestaan! 

 

Het astraallichaam heeft de beelden in zich, de werkende krachten waarnaar het etherlichaam zijn werk verricht.

 

(*) Fysieke lichaam:

 

Stoffelijk. Een fysiek/stoffelijk kenmerk van een bepaald voorwerp kan de ruimte zijn die het voorwerp inneemt. Deze fysieke ruimte wordt begrensd door de randen van het betreffende voorwerp.