Holistische Therapie

Wij zijn meer dan alleen een lichaam. Lichaam, geest en ziel zijn onderling met elkaar verbonden. Op fysiek-, emotioneel-, mentaal-, en spiritueel vlak speelt soms meer dan je zelf denkt. Op elk niveau vindt er constant een uitwisseling van energie plaats. Alles is energie en energie is in beweging. Zijn we in balans, dan stroomt de energie als vanzelf en werkt alles mooi samen; je voel je fijn. Ben je in onbalans, dan kan ik voor jouw uittesten op welk niveau als eerste doorgang nodig is om jezelf weer goed uit te balanceren. Werken op de verschillende niveaus en bewustzijnslagen vormt de sleutel tot heling en zelf-bevrijding.

 

Tijdens jouw reis 'als ziel' naar een fysiek lichaam hier op aarde krijg je al bepaalde imprints mee. In deze reis, maar ook tijdens de zwangerschap en geboorte maak je al van alles mee wat een grote impact heeft op het vormgeven van jezelf en de blauwdruk van je leven. Ons celgeheugen slaat alles op. Ons lichaamsbewustzijn weet alles. Voorgeboortelijke imprints bepalen mede hoe we ons voelen en hoe we ergens mee omgaan en dit wordt weer verder aangevuld met nieuwe ervaringen. Ook het veld en de familielijn waarop je bent aangesloten heeft zijn uitwerking binnen een systeem en werkt door op jouw als individu. Bewust hierbij stilstaan geeft de nodige inzichten en een vernieuwde doorgang. 

 

Graag kijk ik samen met jouw wat er onder de oppervlakte speelt, op welk niveau dit zijn uitwerking heeft en hoe we aan de slag kunnen gaan. Holistische therapie brengt je naar de kern van een bepaald probleem of een bepaalde klacht, zodat je dit de nodige doorgang kunt geven en weer op jouw trilling gaat resoneren. 

Levensjaren

In onze levensjaren vormen we onszelf en worden we gevormd. Alles wat je meemaakt heeft daar zijn invloed op. Gebeurtenissen zorgen voor bepaalde gedachten, gevoelens en emoties, en dragen bij aan de kijk op onszelf en de wereld om ons heen. Gebeurtenissen zijn er ook om van te leren. Verwerk je bepaalde gebeurtenissen en bijbehorende gevoelens en emoties onvoldoende dan laat dit zijn sporen achter in jouw systeem.

 

Deze onverwerkte gebeurtenissen blijven aanwezig en sluimeren door in ons systeem tot we hier gehoor aan geven. Vaak met allerlei ongemakken en gevolgen van dien. Ongemakken die je niet kunt verklaren of welke zich fysiek, emotioneel, mentaal een weg naar buiten willen banen. Ook trek je 'in de energie' een nieuwe ervaring aan om de opgeslagen informatie alsnog te verwerken. In jouw onderbewuste speelt soms meer dan je zelf denkt. Jouw lichaam heeft een eigen weten en onthoudt alles. Dus; tijd om aan de slag te gaan!


Ben jij er klaar voor je binnenwereld op een andere manier te ervaren?

Maak die stap; 

 

Kom Thuis bij Jezelf & leef jouw leven!