Emotional Freedom Techniques (EFT)

Doel van EFT

Doel van EFT is: het vinden en oplossen van onderliggende kernovertuigingen. Kernovertuigingen ontstaan in de loop van ons leven. Wanneer je op een bepaalde overtuiging een bevestiging hebt aangenomen vormt dit onze gedachtengang. Onze gedachtegang bepaald mede hoe we in het leven staan en naar onszelf kijken. Vanuit onszelf kijken we naar de wereld om ons heen. Hoe verkleurd ziet jouw wereld eruit?

 

Gebeurtenissen > gevoelens > gedachten > gedachten zorgen voor bepaald gedrag. 

Stress respons

EFT zorgt ervoor dat de stress respons in geheel zijn kan worden afgemaakt, waardoor je lichaam, geest en ziel weer kunnen ontspannen. Emoties worden verwerkt en zetten zich niet meer vast in je lichaam. Jouw kernovertuiging werk je als het ware je systeem uit, je parasympatisch en sympathisch zenuwstelsel gaat weer juist functioneren. 

Kernovertuigingen

Kernovertuigingen kunnen bijvoorbeeld zijn: ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, enzovoorts. Situaties die aantrekt en tegenkomt binnen jouw verdere levensloop kunnen deze overtuigingen versterken: er vormt zich als het ware "bewijs" van "jouw aangenomen waarheid" op deze overtuiging. Je gaat jouw overtuiging nog meer geloven en als waarheid zien. 

 

Met EFT beginnen we met het opsporen van de emoties die jouw blokkeren en zo maken we de weg verder vrij. Er zijn vaak meerdere aspecten aan een bepaalde gebeurtenis of emotie verbonden. EFT is een mooie start en helpt je door jouw weg van verwerking en verandering heen.

Wanneer wordt EFT ingezet?

  • Verwerking van bepaalde emoties die jouw hinderen in het dagelijks leven,
  • Bewustwording en verandering in bepaald gedrag,
  • Wanneer je van een bepaalde angst af wilt komen, hiervan zijn meerdere succes verhalen bekend!
  • Om inzicht te krijgen wanneer een bepaalde gebeurtenis jouw raakt waar emoties hoog opgelopen zijn,
  • Om een kernovertuiging in een positieve affirmatie om te zetten en vertrouwen in jezelf op te bouwen,
  • Om te leren om te gaan stress en emoties zelf te reguleren. 

Tapping Techniques

EFT is een tapping techniek op meridiaan punten van ons meridiaan systeem. Hieronder de oranje aangeven punten.