Overzicht van alle 7 Chakra's

1ste Chakra

Wortel chakra – Fysieke Identiteit – Ik Ben.

Basis chakra. Veiligheid. Vertrouwen.

 

Orgaan: Nieren, blaas, wervelkolom, anus. Endocrien systeem: Bijnieren, geslachtsorganen.

 

Goede werking: Goed geaard zijn in jezelf en het leven, grote verbondenheid met de aarde en haar scheppingen, oervertrouwen, makkelijk doelen verwezenlijken in de wereld, tevredenheid, stabiliteit en innerlijke kracht.

2de Chakra

Sacraal chakra – Emotionele Identiteit – Ik voel.

Gevoelens. Emoties.

 

Orgaan: Voortplantingsorganen, milt. Endocrien systeem: Bijnieren, geslachtsorganen.

 

Goede werking: Natuurlijk meestromen van het leven, gevoel tonen, natuurlijk seksuele beleving met iemand waarom je geeft, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, de dieren, de natuur, creatieve handelingen in je eigen leven als in dat van anderen..

3de Chakra

Zonnevlecht chakra – Ego Identiteit – Ik Kan. Ik Wil.

Wilskracht. Centrum. Zetel van de Persoonlijkheid.

 

Orgaan: Maag, lever, galblaas, spijsverteringsstelsel. Verder: onderrug, buikholte, bloedsomloop, glucose huishouding. Endocrien systeem: Alvleesklier.

 

Goede werking  Vrede en innerlijke harmonie met- en in jezelf, in het leven en je plaats daarin.Je neemt jezelf zoals je bent en anderen idem dito. Je bent vol Licht en Kracht!

4de Chakra

Hart chakra – Sociale Identiteit - Ik hou Van.

Mededogen. Liefde. Genegenheid. Voor jezelf en voor de ander.

 

Orgaan: Hart, longen, levensbloedsomloop. Endocrien systeem: Thymusklier.

 

Goede werking: Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra's samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke liefde. Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt. De liefde in je hart verfijnt je waarneming. Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping.

5de Chakra

Keel chakra – Creative Identiteit –  Ik Spreek.

Communicatie. Expressie. Denken.

 

Orgaan: Keel, longen, oren, bronchiën, hals, slokdarm. Endocrien: Schildklier, bijschildklier.

 

Goede werking: Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk uit zonder vrees, je komt uit voor je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten. Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je kunt goed naar anderen luisteren. Je kunt nee zeggen als dat je mening is. Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden. Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.

6de Chakra

Voorhoofd chakra – Derde Oog – Zesde Zintuig – Ik Zie.

Waarnemen. Intuïtie.

 

Goede werking: Een volledig geopend derde oog gaat altijd samen met een hoge graad van bewustzijn. Maar ook als het derde oog gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieus functioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden. Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn. Je bent Meester over je geest.

7de Chakra

Kruin chakra – Universele Identiteit – Ik Weet.

Verbinding met ons Hogere Zelf. Verbinding met de Kosmos. Pijnappelklier.

 

Orgaan: Bovenste gedeelte van de hersenen, rechteroog.

 

Goede werking  Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven. Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je. Je bent één met God. Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat. Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is. Alpha en Omega. Een cirkel zonder begin of einde. Het is de zetel van de hoogste volmaaktheid van de mens. We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis: als we ons vervolmaakt hebben. Ze opent de ziel voor Goddelijk licht en Genezing.