Systemisch werken

Opstelling met poppetjes

Het is zo mooi om te zien, te voelen, en te ervaren hoe playmobiel poppetjes worden ingezet bij een hulpvraag of kwestie die speelt. Door middel van het uitvragen wat ik zie als therapeut en het inzetten van de poppetjes door jezelf als client wordt de situatie helder en duidelijk. 

 

Je kijkt naar de situatie; wat heeft jou hiertoe gebracht, wat is de aanleiding en welke stappen kun je zetten, zodat verandering zal plaatsvinden. Wat onbewust speelt wordt zichtbaar, het gezin van herkomst komt aan bod, patronen worden duidelijk, evenals jouw kernkwaliteiten die je in je hebt en meer mag inzetten voor jezelf in je leven. 

 

Een opstelling werkt verder door nadat je mijn praktijk hebt verlaten en kan indien nodig worden opgevolgd met bijvoorbeeld Innerlijk Kindwerk. Soms wordt er tijdens een opstelling direct een stukje Innerlijk Kindwerk toegepast, zodat verwerking op dieper niveau kan plaatsvinden. 

Opstelling met vloerdelen / pionnen

Geregeld werk ik binnen mijn praktijk ook met het opstellen van "delen" "emoties" "gevoelens" anderszins,

Je kunt eigenlijk alles opstellen. Voorbeelden die voorbij zijn gekomen, zijn: (bij ziekte) fysiek lichaam, (m.b.t. een gevoel wat niet te herleiden is) bijvoorbeeld: aanwezige boosheid, (gevoel wat onder de oppervlakte blijft sidderen en gezien wil worden) bijvoorbeeld: onverwerkt (of voorgedragen) verdriet, (loskomen van bepaalde verstrikkingen) opstellen en zielsuitwisseling maken met: o.a. moeder/voor ouderlijke lijn, vader, broer/zus, een opstelling 'familielot', (zie ook hieronder: Familie velden),

 

Een opstelling kan ook m.b.t.: een doel wat je wenst en wilt, waar je naar toe wilt bewegen, het opstellen van een bepaald verlangen, of werken aan jezelf in een bepaalde tijd - opstellen leeftijden. Zelfs het opstellen van een bepaald "land" (van herkomst en/of verblijf in de kindertijd) is voorbij gekomen. 

Familie velden

Ook is het mogelijk onder begeleiding in familie velden te staan. Zo kun je voelen wat er speelt of heeft gespeeld binnen de familielijn, een bepaald 'lot' wordt helder en je kunt voelen welke impact dit op jouw heeft. 9 van de 10 keer komen er ook bepaalde overtuigingen naar voren, waarvan je de impact op dieper niveau kunt voelen.

 

Deze speelden onder de oppervlakte systemisch door en worden nu helder uitgelicht en dieper voelbaar. Je mag jezelf loskoppelen van rollen die je onbewust hebt aangenomen en wordt jezelf gewaar van je eigen rol en plek binnen het systeem. Je mag je voorouders zien in wie zij waren via de lijn waaruit jij bent voorgekomen.

 

Een uitwisseling met een specifiek familie lid is ook mogelijk. Dit laat zich in de energie dan zien. Je hoeft hier geen ervaring in te hebben, de velden doen vanzelf het werk. Ik begeleid je hierin. Je kunt ook een optelling aanvragen wanneer je de relatie met je moeder, je vader, je partner of iemand anders wilt bekijken.